Privatnost podataka

Naša izjava o privatnosti podataka

Obavezujemo se pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da prikupljamo samo nužne, osnovne podatke o kupcima / korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obaveza.

MAS POINT d.o.o. izjavljuje da:

  • Ne čuva podatke o brojevima kreditnih kartica na lokalnim diskovima ili na serveru.
  • Naši uposlenici, menandžment i vlasnici nemaju mogućnost da vide broj vaše kreditne kartice, ne čuvamo ga.
  • Broj vaše kreditne kartice se u momentu transakcije šalje ustanovi na verifikaciju i procesiranje (banci), i nikome više.
  • Ustanova za verifikaciju i procesiranje (PikPay) ima sve validne međunarodno priznate certifikate za sigurnost.
  • Prenos osjetljivih podataka od vašeg kompjutera do ustanove za verifikaciju i procesiranje ide uvijek kriptirano.
  • Nećemo slati E-mail poruke na vašu adresu bez vašeg odobrenja.
  • Nećemo vašu E-mail adresu zloupotrijebiti u smislu da se koristi za SPAM poruke
  • Nećemo vašu E-mail adresu prodati ili ustupiti drugim fizičkim ili pravnim osobama.
  • Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo trgovcima kojima su ti podaci neophodni za obavljanje posla.
  • Svi naši poslodavci i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.